اخبار > در دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد  چاپ        ارسال به دوست

در دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد

دفاع اولين دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه مازندران

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، اولین جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته علوم سیاسی گرایش مسایل ایران در دانشگاه مازندران در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.
     در این جلسه دانشجو محبوبه همتی از رساله دکتری خود با عنوان "ریشه‌ها و پیامدهای دولت پریبندال در ایران دوره پهلوی دوم" در حضور هیات داوران با ترکیب: دکتر مرتضی علویان استاد دانشگاه مازندران(استاد راهنما)، دکتر علی کریمی مله استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران (استاد راهنما )، دکتر رحمت عباس تبار  (استاد مشاور)، دکتر اسلامی    (استاد داور خارجی)، دکتر حسین رفیع ( استاد داور داخلی) دکتر رادمرد ( استاد داور داخلی)
دکتر محمد تقی قزلسفلی  (نماينده تحصيلات تکميلی) امروز دوشنبه 99/6/17 دفاع کرد.
      
در این رساله دکتری، نظریه دولت پریبندال از نظریه های دولت مدرن غیردموکراتیک در علوم سیاسی است که  می کوشد با تمرکز بر ایفای نقش نخبگان ابزاری در عرصه نظام سیاسی و ساخت قدرت، فساد سیاسی را تبیین کند. در چارچوب نظریه مزبور و با این پیش فرض که در دوره پهلوی دوم شاهد ظهور دولت پریبندال در ایران هستیم، رساله حاضر طراحی و سازماندهی شده است تا با استفاده از رهیافت جامعه شناسی تاریخی وبر شکل گیری دولت پریبندال در ایران دوره پهلوی دوم را  تبیین کند.

پرسش مطرح شده در این رساله که بنیان این پژوهش بر آن استوار است: ریشه ها و پیامدهای شکل گیری دولت پریبندال و علل استمرار آن در ایرانِ دورۀ پهلوی دوم چیست؟ در پاسخ، گزاره ای که به مثابه فرضیه تقریر و به آزمون گذاشته شده، دلالت دارد که « شکل گیری و استمرار دولت پریبندال در ایران ریشه در ادراک ذهنی نخبگان قدرت و ساختارهای تسهیل کننده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی - اجتماعی  دارد».

برای  آزمون فرضیه نظریه مزبور از روش تحلیلی– تبیینی و برای سنجش پایایی و روایی آن از روش تکرار پذیری و استمرار  استفاده می شود. داده های رساله نیز به صورت کتابخانه ای جمع آوری و  در راستای تبیین ریشه ها، پیامدها و علل استمرار دولت پریبندال در ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

نتیجه پژوهش دلالت دارد که دولت پریبندال در ایران در دوره پهلوی دوم حاکم شده و با وجود همه اقدامات صوری برای مقابله با آن در آن دوره  استمرار داشته است. نتیجه نشان می دهد که پریبندالیسم دارای ریشه های فرهنگی –اجتماعی ،  سیاسی و اقتصادی است. هم چنین پیامدهای آن در دو سطح فردی و سیستمی به ترتیب  منجر به ازخودبیگانگی سیاسی  و بروز انواع بحران های انباشت ، مشروعیت ، هویت ، کارآمدی و هژمونی گردید.


                                                                                                           روابط عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 


١١:٢٥ - 1399/06/17    /    شماره : ٢٦٤٦٩    /    تعداد نمایش : ٨٢٧خروج