اخبارموفقیت دانشجویان دانشکده در آزمون وکلای دادگستری مرکز و مازندران و کسب رتبه ممتاز
موفقیت دانشجویان دانشکده در آزمون وکلای دادگستری مرکز و مازندران و کسب رتبه ممتاز
 ١٢:٣٤ - 1400/06/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
جناب آقای احمد خستو کارمند نمونه دانشکده حقوق و علوم سیاسی درسال 1400
جناب آقای احمد خستو کارمند نمونه دانشکده حقوق و علوم سیاسی درسال 1400
 ٠٩:٣٦ - 1400/06/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
اخذ رتبه توسط مجله پژوهشنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی
اخذ رتبه توسط مجله پژوهشنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 ٠٩:٠٤ - 1400/05/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ مقاله دانشجوی ارشد حقوق محیط زیست در مجله حامی دولت
چاپ مقاله دانشجوی ارشد حقوق محیط زیست در مجله حامی دولت
 ١١:١٧ - 1400/03/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر حسینی مقدم به عنوان سرپرست جدید معاونت اداری و مالی دانشگاه مازندران منصوب شدند
دکتر حسینی مقدم به عنوان سرپرست جدید معاونت اداری و مالی دانشگاه مازندران منصوب شدند
 ١٠:٣٩ - 1400/01/14 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>