جماعت روشنفکر در تجربه عینی و ملاک های اندیشیدن، تا چه حد توانسته اند پایبند اصول اخلاقی و رسالت راستین باشند؟ آیا چنان که ژولین بندا طرح پرسش کرده است، ایشان توانسته اند پاسداران راستین حقیقت و عدالت باشند.؟ آیا روشنفکرانی که اشتغال ذهنی آنان ارزش های غایی است، قادر به حفظ و ترویج این ارزش ها بوده اند؟ تجربه هولناک قرن بیستم ثابت کرد بسیاری از آنان، به جای دفاع از اصول و ارزش هایی چون عدالت، آزادی و کرامت انسانی، متاسفانه به سود منافع کوته نظرانه دل بسته شده اند. چه بسا این وابستگی های فرقه ای، و دیگر علائق آلوده به سیاست، سبب شده به آرمان های اصلی کار فکری خیانت کنند...

بارات فوق بخشی از کتاب جدید دکتر قزلسفلی است که با عنوان " ایدئولوژی، داو قدرت؛ روشن فکران و سیاست در ایران" از سوی انتشارات امید صبا وارد بازار شد. هم چنین در بخش پایانی این اثر با برخی از چهره های مهم و تاثیرگذار عرصه ی نظریه پردازی ایران  در زمینه تفکر معاصر ایران به ویژه در قرن بیستم گفتگو شده است. از جمله این افراد:

سید جواد طباطبایی، داریوش شایگان، احسان نراقی، محمدعلی اسلامی ندوشن، مهرزاد بروجردی، مصطفی رحیمی، رامین جهانبگلو، محمدرضا تاجیک، محمد ضیمران،حاتم قادری، فریبرز رئیس دانا، جلال ستاری، مراد ثقفی، جهانگیر معینی و برخی دیگر...

اخبار