کتابی که با عنوان «آئین دادرسی مدنی 1، دعاوی و صلاحیت‌ها» پیش روی شما است، حاصل تدریس چندساله درس آیین دادرسی مدنی 1 توسط یکی از نویسندگان(دکتر حمید ابهری) است که با کمک نویسنده دیگر، به رشته تحریر در آمده است. از ویژگیهای این کتاب آن است که سعی شده است در مباحث مختلف مطروحه، نمونه‌هایی از آرای صادره از محاکم نیز مطرح شود تا خواننده و به ویژه دانشجویان عزیز بتوانند اندکی با رویه عملی محاکم نیز آشنا شوند. به علاوه،  این کتاب، اولین کتاب آیین دادرسی مدنی است که به تفصيل به بررسی و نقد شوراهای حل اختلاف به عنوان یکی از مراجع رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی و قوانین مصوب مربوط به این شوراها پرداخته است. کتاب حاضر به عنوان منبع درسی برای درس آیین دادرسی مدنی 1 دوره کارشناسی حقوق و منبع کمک درسی برای درس آیین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی قابل استفاده خواهد بود. برای مشتاقان به مباحث حقوقی نیز مطالب مطروحه، کاربرد خواهد داشت. چاپ اول و دوم این کتاب، پس از انجام داوری و تایید داوران منتخب، از طریق انتشارات دانشگاه مازندران با عنوان تالیف، به چاپ رسید و چاپ سوم آن، پس از تجدیدنظر و انجام اصلاحات کلی(با توجه به تغییر قانون شوراهای حل اختلاف و بندهای متعدد ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)، از طریق انتشارات مجد به چاپ می رسد.

 

اخبار