چکیده

با توجه به وجود رژیم­ های بین­ المللی حقوق بشر، دولت­های مختلف تفاسیر متفاوتی از آن به عمل می آورند و در تصمیم­ گیری­های سیاست داخلی و سیاست خارجی نیز آن را عملیاتی می­کنند. سئوالاتی که در این اثر مطرح می­ شوند این است که رژیم­های بین ­المللی حقوق بشر تا چه حدودی توسط افراد، گروه­ها، دولت­ها و نیز نظام بین­ الملل مورد توجه قرار می­گیرد؟ در سطوح توزیع قدرت در نظام بین ­الملل بیشترین نقض حقوق بشر توسط چه قدرت­هایی صورت         می­ گیرد؟

در این اثر برای پاسخ­گویی به سئوالات مطرح شده، تلاش شده است طی سه بخش مجزا رژیم­ های مهم حقوق بشر نظیر: منشور سازمان ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی، میثاق بین­ المللی حقوق مدنی- سیاسی، نظام رسیدگی به شکایات، کنوانسیون‌های ژنو و همچنین اصل عدم ­مداخله در حقوق بشر و نیز اندیشه ­ها و دیدگاه­های حقوق بشر مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت راهکارهای لازم ارائه گردد.

 

 

اخبار