کتاب حاضر تالیف دکتر سپنتا مجتهدزاده، برای آشنایی با چکیده محتوی کتاب روی تصویرکلیک نمایید

جلسه انتخاب عضو هیات ممیزه

3 آبان 1395

3 آبان 1395

نشستی علمی – تخصصی با عنوان « برجام و تأثیر آن بر پیشرفت و توسعه کشور » در روز یکشنبه 26/2/95