انتصاب دکتر اصغری به مدیریت گروه حقوق خصوصی
انتصاب دکتر اصغری به مدیریت گروه حقوق خصوصی
 ٠٩:٤٦ - 1395/11/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری اولین جلسه دفاع از رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه مازندران
برگزاری اولین جلسه دفاع از رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه مازندران
 ١٤:٢٦ - 1395/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتخاب دکتر نجابت خواه به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 95
انتخاب دکتر نجابت خواه به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 95
 ١٤:٠٤ - 1395/09/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتخاب دکتر تقی زاده به عنوان عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران
انتخاب دکتر تقی زاده به عنوان عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران
 ١٠:٢٢ - 1395/09/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقا مرتبه دکتر جعفری از استادیاری به دانشیاری
ارتقا مرتبه دکتر جعفری از استادیاری به دانشیاری
ارتقا مرتبه دکتر جعفری از استادیاری به دانشیاری
 ١٥:١٨ - 1395/08/15 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>

اخبار