ایجاد رشته حقوق بشر در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ایجاد رشته حقوق بشر در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 ١٢:٤٨ - 1397/11/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه دفاع از نخستین پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
برگزاری جلسه دفاع از نخستین پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
 ١١:١٣ - 1397/11/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتخاب پژوهشگر نمونه سال1397 از دانشکده حقوق و علوم سیاسی
انتخاب پژوهشگر نمونه سال1397 از دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 ١٠:٤١ - 1397/10/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست علمی تخصصی « تحول نظام حقوقی بحر خزر در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی »
نشست علمی تخصصی « تحول نظام حقوقی بحر خزر در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی »
 ١٣:٥٤ - 1397/10/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه«آیین دادرسی مطالبه نفقه توسط زوجه
برگزاری کارگاه«آیین دادرسی مطالبه نفقه توسط زوجه
 ١٤:٠٨ - 1397/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

اخبار