در دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد
اولین جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته علوم سیاسی- مسائل ایران، ورودی 94-95
 ١١:٢٥ - 1399/06/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
انتصاب معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
 ٠٩:٢٧ - 1399/06/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
جناب آقای رضا ضیایی مقدم کارمند نمونه دانشکده حقوق و علوم سیاسی درسال 1399
جناب آقای رضا ضیایی مقدم کارمند نمونه دانشکده حقوق و علوم سیاسی درسال 1399
 ١٨:٥٥ - 1399/06/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری اولین جلسه پیش‌دفاع رشته علوم سیاسی در مقطع دکتری
برگزاری اولین جلسه پیش‌دفاع رشته علوم سیاسی در مقطع دکتری
 ٠٩:٤١ - 1399/03/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
امروز مورخ 99/03/20 دانشکده حقوق و علوم سیاسی میزبان ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نوذری بود
امروز مورخ 99/03/20 دانشکده حقوق و علوم سیاسی میزبان ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر نوذری بود
 ١٢:٢٣ - 1399/03/20 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

اخبار