برگزاری انتخابات اعضای حقیقی هیات ممیزه و کمیسیون تخصصی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی
برگزاری انتخابات اعضای حقیقی هیات ممیزه و کمیسیون تخصصی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 ١٤:٣١ - 1397/09/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست علمی تخصصی دولت پژوهی با تمرکز بر دوره جمهوری اسلامی ایران
نشست علمی تخصصی دولت پژوهی با تمرکز بر دوره جمهوری اسلامی ایران
 ١٥:٢٥ - 1397/09/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد اولین دانشجوی خارجی گروه آموزشی حقوق خصوصی امروز
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد اولین دانشجوی خارجی گروه آموزشی حقوق خصوصی امروز
 ١٥:١٩ - 1397/09/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
نخستین دوره ی مسابقات شبیه سازی دادرسی اداری به همت انجمن حقوق اساسی ایران و گروه حقوق عمومی
نخستین دوره ی مسابقات شبیه سازی دادرسی اداری به همت انجمن حقوق اساسی ایران و گروه حقوق عمومی
 ١٠:١٨ - 1397/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
اردوی بازدید از مجلس شورای اسلامی دانشجویان حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
اردوی بازدید از مجلس شورای اسلامی دانشجویان حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
 ١٢:٣٧ - 1397/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>





اخبار