دکتر حسینی مقدم به عنوان سرپرست جدید معاونت اداری و مالی دانشگاه مازندران منصوب شدند
دکتر حسینی مقدم به عنوان سرپرست جدید معاونت اداری و مالی دانشگاه مازندران منصوب شدند
 ١٠:٣٩ - 1400/01/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر مرتضی علویان به دانشیاری
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر مرتضی علویان به دانشیاری
 ٠٧:٣٢ - 1399/12/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع اولین دانشجوی عراقی رشته ی حقوق – بین الملل
جلسه اولین دانشجوی عراقی رشته ی حقوق – بین الملل
 ١١:٠١ - 1399/11/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقای دکتر سام محمدی به درجه استادی
ارتقای دکتر سام محمدی به درجه استادی
 ١١:١٤ - 1399/10/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتخاب دکتر سام محمدی به عنوان پژوهشگرنمونه دانشگاه مازندران در سال 1399
انتخاب دکتر سام محمدی به عنوان پژوهشگرنمونه دانشگاه مازندران در سال 1399
 ١٣:٥٠ - 1399/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

اخبار