چاپ        ارسال به دوست

نشست علمی تخصصی دولت پژوهی با تمرکز بر دوره جمهوری اسلامی ایران

 

در این نشست که با همکاری گروههای علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه مازندران و با پیگیریهای انجمن علمی دانشجویی علوم سایسی برگزار شد ، اساتیدی از دانشگاههای تهران ، فردوسی مشهد و دانشگاه مازندران حضور داشتند .

این نشست در دو پنل اجرا شد که در پنل اول مباحث زیر مطرح شد :

دکتر وحید سینایی:  عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان « بازگشت به دولت : ضرورت دولت پژوهی در ایران »

در بتدا به نقش کمرنگ دولت در عصر کنونی پرداخت و گفت دولت به معنای واقعی کلمه نقش محوری خود را از دست داده است . البته جریاناتی باعث به حاشیه راندن دولت شده است که باید این دیدگاه تغییر کند و به دولت بعنوان متغیر مستقل در پژوهشهای علوم سیاسی توجه شود . وی ابراز داشت در دو سطح واژه دولت با بحران مواجه است یکی دولتهای مدرن و دیگری دولتهای در حال توسعه یا توسعه نیافته . بحران دولتهای مدرن که در حال گذار از حالت مدرن به پست مدرن هستند همچون دولتهای اروپایی ، مفاهیم اولیه دولت رنگ باخته است در صورتیکه در دولتهای سنتی یا در حال توسعه که از سنتی به مدرن در حال گذار می باشند بحرانها عمیقتر است چرا که نهادهای عمومی در خدمت اشخاص و منافع عده کمی می باشند . در این حالت حاکمیت در مانده است تنها نظاره گر بحرانهاست و سمتها سیاسی شده اند و با تغییرات در قوه مجریه شاهد تغییرات در نظام بروکراتیک هستیم .

وی به وضعیت ایران اشاره داشت و گفت در ایران نیز با بحرانها و ابر بحرانها روبرو هستیم که بسیاری از بحرانها معلول عملکرد دولت می باشد . یکی از مصادیق این امر نهادسازی های بی رویه است و نهادهای شبه دولتی و بی اعتنایی آنها به دولت و آزادی عمل نظامیان در همه عرصه ها  که ضرورت پرداختن به دولت بطور علمی و کاربردی ساختن علم سیاست  اهمیت پیدا می کند . باید بحران زدایی کنیم تا از بحران کارآمدی و کارآیی دولت عبور کنیم .

دکتر مرتضی علویان عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران با عنوان «  دولت جمهوری اسلامی ایران و نظریه بازتاب انقلاب »  به بلاتکلیفی مفهوم دولت در ایران پرداخت و تفاوت بین بازتاب و صدور انقلب اسلامی  را چنین ابراز داشت : در بازتاب ظرفیتها و قابلیتهایی موجود است که به دلیل وجود چنین ویژگیهایی به طور ذاتی و خودبخودی مفاهیم انقلاب در جوامع و اذهان دیگر افراد بازتاب پیدا می کند و با صدور کاملا متفاوت است چرا که در صدور بحث اراده و اختیار صادر کردن یک تفکر بوجود می آید. دکتر علویان اظهار کرد انقلاب اسلامی از جمله انقلابهای تاثیر گذاری بود که در دهه اول دارای نفوذ قابل توجهی بود ولی دردهه های بعدی دچار دگرگونی و افت و کاهش داشته است که به عملکردهای دولتهای مختلف وابسته است .

دکتر رضا اختیاری عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران  با عنوان «دولت ایدئولوژیک ، سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»   با این پرسش آغاز کرد که چرا در طول چهار دهه گذشته در ناامنی به سر می بریم ؟ وی امنیت را اصل اساسی دولتها بر شمرد و افزود : دولتها در عرصه سیاست خارجی دورویکرد را مد نظر قرار می دهند تعاملگرایانه یا تقابل گرایانه . در رویکرد تعاملگرایانه با همکاری ، ائتلاف و تهدید زدایی به پیشبرد امور  معتقدند و در تقابل گرایانه با ایجاد ناامنی ، تنش ، بحران و تهدید زایی . که این گروه خود به متصلب و منعطف تقسیم می شوند  و تقابل گرایان متصلب  به هیچ نحوی وارد مذاکره و تعامل با هژمون بین المللی نمی شوند .

این استاد روابط بین الملل از خرده گفتمانها و ابر گفتمان های دولتهای ایدئولوژیک سخن گفت و پیامدهای دگرسازی دولت ایدئولوژیک را بر شمرد که یکی از آنها بوجود آمدن چرخه نا امنی است که در عرصه بین المللی باز تولید خواهد شد . وی حضور نظامی طولانی مدت در ناامنی های منطقه ای را مخرب و  علت بسیاری از مشکلات اقتصادی دانستند . از نظر  ایشان دولت ایدئولوژیک از نوع متصلب متضمن ناامنی است .

همچنین در پنل دوم مطالب زیر مطرح شد .

دکتر سید عبدالامیر نبوی : عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات اجتماعی و فرهنگی و رئیس انجمن علوم سیاسی ایران با  عنوان « آسیب شناسی دولت فرسوده»   به بیان نظرات خویش پرداخت . وی گفت : نهاد تصمیم گیری و تصمیم سازی در ایران به دلیل فرسودگی دولت  ناکارآمد است . برای رفع این نقیصه می توان با توجه و کارآمد کردن احزاب سیاسی این نقص را بر طرف کرد . حزب کارامد محلی برای نظریه پردازی نیست البته که باید دارای چاچوب نظری و ایدئولوژی خاصی باشد ولی بیانیه صادر کردن صرف کار حزب سیاسی نیست . بلکه حزب سیاسی باید مسائل و مشکلات عینی و واقعی جامعه را بدرستی بشناسد و به آن بپردازد . حزب محل شفافیت است و مواضع افراد باید بطور روشن بیان شود .

رئیس انجمن علوم سیاسی ایران اظهار داشت : نکاتی هم باید در حوزه قوانین مورد توجه قرار گیرد تا از تورم قوانین جلوگیری شود . قوانین ما نیاز به پالایش دارد چرا که استثنائات گسترده بر یک قانون آنرا از هیز انتفاع خارج می کند . نظام اداری پویا احزاب را نیز پویا می کند و جلو فرسودگی دولت گرفته می شود .

دکتر  جواد تقی زاده عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه مازندران نیز با عنوان « ماهیت رای اعتماد به وزیران در حقوق اسلامی دولت جمهوری اسلامی ایران » به تمایزات بین نظامهای پارلمانی و ریاستی پرداختند و از لحاظ حقوقی ساز و کارهای مربوط به دولت را بررسی نمودند.  

دکتر محسن خلیلی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان « کامبک دولت در علوم سیاسی » به موضوع احیای علوم سیاسی و صدماتی که ارکان مختلف جامعه و دولت به آن وارد کردند پرداخت و  به تفکیک مفاهیم قدرت و دولت و نظام سیاسی  اشاره داشت  و توجه به نظام سیاسی را در اولویت توجه قرار داد. از نظر وی باید در عصر حاضر به نظام بین الملل نگاه ویژه ای داشت  و با وارد کردن نظم بین الملل در عرصه داخلی بتوان به کمک ناکارامدی های داخلی آمد. دکتر خلیلی پژوهشهای متعددی در حوزه بین المللی شدن دانشگاهها و کارویژه های آنها داشتند که آنرا راهگشا در کاربردی تر کردن رشته علوم سیاسی دانستند. تغییر برنامه های درسی و ایجاد طیفها و گرایشات مختلف در علوم سیاسی را لازمه به روز کردن این رشته دانست . از نظر وی نهاد دانشگاهی باید متولی پمپاژ واژگان و مفاهیم سیاسی به جامعه باشد تا افراد برای گرفتن اطلاعات درست به مجاری صحیح متصل شوند .

 این نشست با حضور پر رنگ دانشجویان و اساتید با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ به کار خود پایان داد .


١٥:٢٥ - 1397/09/11    /    شماره : ١٩١١٣    /    تعداد نمایش : ٤١٨خروج
اخبار