جلسه دفاع پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد اولین دانشجوهای حقوق بین الملل
جلسه دفاع پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد اولین دانشجوهای حقوق بین الملل
 ١٢:٢٧ - 1395/11/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر اصغری به مدیریت گروه حقوق خصوصی
انتصاب دکتر اصغری به مدیریت گروه حقوق خصوصی
 ٠٩:٤٦ - 1395/11/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری اولین جلسه دفاع از رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه مازندران
برگزاری اولین جلسه دفاع از رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه مازندران
 ١٤:٢٦ - 1395/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتخاب دکتر نجابت خواه به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 95
انتخاب دکتر نجابت خواه به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 95
 ١٤:٠٤ - 1395/09/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتخاب دکتر تقی زاده به عنوان عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران
انتخاب دکتر تقی زاده به عنوان عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران
 ١٠:٢٢ - 1395/09/20 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>

اخبار