برگزاری سمینار علمی- تخصصی ترامپیسم چالشهایی فراروی نظام جهانی
برگزاری سمینار علمی- تخصصی ترامپیسم چالشهایی فراروی نظام جهانی
 ١٣:٥١ - 1396/02/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری همایش «شوراها و حقوق شهروندی» توسط انجمن علمی حقوق معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
برگزاری همایش «شوراها و حقوق شهروندی» توسط انجمن علمی حقوق معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 ١٢:٥٦ - 1396/02/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد اولین دانشجوهای حقوق بین الملل
جلسه دفاع پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد اولین دانشجوهای حقوق بین الملل
 ١٢:٢٧ - 1395/11/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر اصغری به مدیریت گروه حقوق خصوصی
انتصاب دکتر اصغری به مدیریت گروه حقوق خصوصی
 ٠٩:٤٦ - 1395/11/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری اولین جلسه دفاع از رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه مازندران
برگزاری اولین جلسه دفاع از رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه مازندران
 ١٤:٢٦ - 1395/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>

اخبار