انتخاب دکتر نجابت خواه به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 95
انتخاب دکتر نجابت خواه به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 95
 ١٤:٠٤ - 1395/09/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتخاب دکتر تقی زاده به عنوان عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران
انتخاب دکتر تقی زاده به عنوان عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران
 ١٠:٢٢ - 1395/09/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقا مرتبه دکتر جعفری از استادیاری به دانشیاری
ارتقا مرتبه دکتر جعفری از استادیاری به دانشیاری
ارتقا مرتبه دکتر جعفری از استادیاری به دانشیاری
 ١٥:١٨ - 1395/08/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقا مرتبه دکتر رفیع از استادیاری به دانشیاری
ارتقا مرتبه دکتر رفیع از استادیاری به دانشیاری
پیرو تصمیم هیات ممیزه دانشگاه مازندران در جلسه مورخ 7-7-95 طی حکمی از سوی دکتر میرنیا ریاست محترم دانشگاه، دکتر حسین رفیع از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری در گروه علوم سیاسی ارتقا یافت. دانشکده حقوق و علوم سیاسی این ارتقا را به دکتررفیع تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی تندرستی و موفقیت بیشتر دارد.
 ١٣:١٢ - 1395/08/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر اله وردی به عنوان مدیر اجرایی پژوهشنامه حقوق تطبیقی
انتصاب دکتر اله وردی به عنوان مدیر اجرایی پژوهشنامه حقوق تطبیقی
انتصاب دکتر اله وردی به عنوان مدیر اجرایی پژوهشنامه حقوق تطبیقی
 ١٠:٠٠ - 1395/07/27 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>