کسب مقام سومی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی درنهمین دوره مسابقات ملی شبیه سازی محاکم بین المللی کیفری (یادواره هانری دونان ) سال 1396