کسب مقام سومی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی درنهمین دوره مسابقات ملی شبیه سازی محاکم بین المللی کیفری (یادواره هانری دونان )

آقای رحمان حیدری کارمند نمونه دانشگاه مازندران در سال 1396